CATALOGUES GMC 1960 – 1980

1975

GC750001

GC750001-01, 1975 GMC CAMPING, 09/1974, CDN FRA, ref : GM 4566 F, 12 pages, format A4


1977

GC770001

GC770001-01, 1977 GMC TRUCKS 4X4, 1977, CDN FRA, ref : GM 4809F, 6 pages, format A4


1978

GC780001 GC780003 GC780002

GC780001-01, 1978 GMC RALLY, 1978, USA, ref : ADV 78-3, 8 pages, format A4

GC780003-01, 1978 GMC JIMMY, 1978, USA, ref : ADV 78-4, 6 pages, format A4

GC780002-01, 1978 GMC PICK UP / CABALLERO, 1977, CDN FRA, ref : GM 4900 F, 16 pages, format A4


1979

GC790001

GC790001-01, 1979 GMC PICK UP, 1979, USA, ref : ADV 79-1, 16 pages, format A4


1980

GC800001 GC800002

GC800001-01, 1980 GMC JIMMY, 1980, INT FRA, ref : GM 4090 F, 6 pages, format A4

GC800002-01, 1980 GMC PICK UPS, 1980, INT FRA, ref : GM 4088 F, 16 pages, format A4