CATALOGUES SUNBEAM ALPINE / SUPER 90

1. SUNBEAM ALPINE / SUPER 90 1953 – 1957

SU904000 SUAL4004

SU904000-01, SUNBEAM SUPER 90, 1957, F, ref : 7024 EX FR 93 6, 6 pages, format A4

SUAL4004-01, SUNBEAM ALPINE, 1954, USA, ref : 3086/EX/USA, 6 pages, format A4
SUAL4004-02, SUNBEAM ALPINE, 1957, USA, ref : 7002/EX/USA/A/10, 6 pages, format A4


2. SUNBEAM ALPINE 1958 – 1967

SUAL4007 SUAL4000 SUAL4003 SUAL4006
SUAL4002 SUAL4001 SUAL4005

SUAL4007-01, SUNBEAM ALPINE, 08/1959, F, ref : 7178 EX FR 1/89/12, 12 pages, format A4

SUAL4000-01, SUNBEAM ALPINE, 06/1961, F, ref : 7256 EX FR 4/661/5, 16 pages, format 1/2 A4
SUAL4000-02, SUNBEAM ALPINE, 09/1962, F, ref : 7256 EX FR 7/92/8, 16 pages, format 1/2 A4

SUAL4003-02, SUNBEAM ALPINE, 01/1961, F, ref : 7250 EX FR 2/161/5, 12 pages, format A4
SUAL4003-01, SUNBEAM ALPINE, 11/1961, F, ref : 7250 EX FR 5/111/7.5, 12 pages, format A4

SUAL4006-01, SUNBEAM ALPINE, 02/1964, GB, ref : 7752 EX FR 3/24/15, 2 pages, format A4
SUAL4006-02, SUNBEAM ALPINE, 02/1964, F, ref : 7752 EX FR 2/24/10, 2 pages, format A4

SUAL4002-02, SUNBEAM ALPINE, 02/1964, F, ref : 7747 EX FR 2/24/4, 12 pages, format A4
SUAL4002-01, SUNBEAM ALPINE, 06/1964, F, ref : 7747 EX FR 4/64/6, 12 pages, format A4

SUAL4001-01, SUNBEAM ALPINE, 03/1966, F, ref : 7851 EX FR 3/36/20, 2 pages, format A4

SUAL4005-01, SUNBEAM ALPINE, 03/1966, F, ref : 7855 EX FR 3/36/8, 12 pages, format A4
SUAL4005-02, SUNBEAM ALPINE, 08/1966, F, ref : 7855 EX FR 4/86/10, 12 pages, format A4