CATALOGUES VAUXHALL GAMME 1960 – 1979

 

1. VAUXHALL GAMME 1960 – 1969

VX006002 VX006020 VX006017 VX006019
VX006010 VX006011

VX006002-01, VAUXHALL GAMME, 03/1962, B NED, ref : J2301 F/N 900002 3-2 VPS, 6 pages, format 1/3 A4

VX006020-01, VAUXHALL GAMME, 1965, F, 8 pages, format 1/3 A4

VX006017-01, VAUXHALL GAMME, 10/1965, GB, ref : V1638 10/65, 12 pages, format A4

VX006019-01, VAUXHALL GAMME, 1967, F, 2 pages, format A4

VX006010-01, VAUXHALL GAMME, 1968, F, 12 pages, format A4

VX006011-01, VAUXHALL GAMME, 1968, F, 2 pages, format A4


1. VAUXHALL GAMME 1970 – 1979

VX006009 VX006014 VX006018 VX006000
VX006001 VX006003 VX006004 VX006005
VX006006 VX006007 VX006008 VX006015

 

VX006009-01, VAUXHALL GAMME, 1970, B FRA, 4 pages, format 2 x A4

VX006014-01, VAUXHALL GAMME, 01/1970, B FRA, ref : J 2901 F 2500070 1 9 BL, 6 pages, format A4

VX006018-01, VAUXHALL GAMME, 10/1970, GB, ref : V1984, 16 pages, format A4

VX006000-01, VAUXHALL GAMME, 10/1972, GB, ref : V2128, 16 pages, format A4

VX006001-01, VAUXHALL GAMME, 1973, B FRA, 8 pages, format A4

VX006003-01, VAUXHALL GAMME, 09/1975, GB, ref : V2296, 16 pages, format A4

VX006004-01, VAUXHALL GAMME, 01/1976, B FRA, ref : TCE 5107 100000 F/76/1, 8 pages, format 2 x A4
VX006004-02, VAUXHALL GAMME, 01/1976, B NED, ref : TCE 5107 200000 D/76/1, 8 pages, format 2 x A4

VX006005-01, VAUXHALL GAMME, 04/1976, GB, ref : V2323, 52 pages, format A4

VX006006-01, VAUXHALL GAMME SECURITE, 09/1976, GB, ref : V/VX2352, 12 pages, format 1/2 A4

VX006007-01, VAUXHALL GAMME, 10/1976, GB, ref : V2323, 52 pages, format A4

VX006008-01, VAUXHALL GAMME, 1977, B FRA, 4 pages, format 2 x A4

VX006015-01, VAUXHALL / RANGER GAMME, 1977, B NED, ref : 772 SD, 16 pages, format 1/3 A4

VX006016 VX006013

VX006016-01, VAUXHALL GAMME, 1978, B FRA, 8 pages, format 1/3 A4

VX006013-01, VAUXHALL GAMME, 1979, B FRA, 10 pages, format 1/3 A4