CATALOGUES SUZUKI KEI LAPIN

1. SUZUKI KEI

SZKE9000 SZKE9001

SZKE9000-01, SUZUKI KEI, 08/1999, J, ref : 99.8 99999 20200 130, 32 pages, format A4

SZKE9001-01, SUZUKI KEI, 04/2001, J, ref : 2001.4 99999 20200 280, 14 pages, format A4


2. SUZUKI LAPIN

SZLA9000

SZLA9000-01, SUZUKI LAPIN, 01/2002, J, ref : 2002.1 99999 20700 200, 14 pages, format A4