CATALOGUES OPEL TIGRA

L’Opel Tigra, techniquement basée sur la Corsa, s’en distingue par son style audacieux et original.

1.    OPEL TIGRA

OPT19000 OPT19001 OPT19002 OPT19003
OPT19004 OPT19005 OPT19006 OPT19007

OPT19000-01, OPEL TIGRA, 01/1994, B, 2 pages, format 1,1 A4

OPT19001-01, OPEL TIGRA, 02/1994, CH, ref : ART 10600, 2 pages, format A4

OPT19002-01, OPEL TIGRA, 06/1994, F, ref : AAC 5064010, 16 pages, format A4
OPT19002-02, OPEL TIGRA, 07/1994, B FRA, 16 pages, format A4
OPT19002-03, OPEL TIGRA, 09/1994, D, ref : 9/94 600/1 NR 05010, 16 pages, format A4
OPT19002-04, OPEL TIGRA, 09/1994, I, 16 pages, format A4
OPT19002-05, OPEL TIGRA, 12/1994, CH DEU, ref : ART 10611, 16 pages, format A4
OPT19002-06, OPEL TIGRA, 01/1995, NL, ref : M 1/95, 16 pages, format A4

OPT19003-01, OPEL TIGRA, 09/1994, F, ref : AAC 5094024, 32 pages, format A4
OPT19003-02, OPEL TIGRA, 01/1995, CH FRA, ref : ART 10602, 32 pages, format A4
OPT19003-03, OPEL TIGRA, 02/1995, NL, ref : M 2/95, 32 pages, format A4
OPT19003-04, OPEL TIGRA, 02/1995, A, 32 pages, format A4
OPT19003-05, OPEL TIGRA, 06/1995, F, ref : AAC 6065041, 32 pages, format A4
OPT19003-06, OPEL TIGRA, 06/1995, B FRA, 32 pages, format A4
OPT19003-07, OPEL TIGRA, 07/1995, D, ref : 7/95 200/1 NR 05011, 32 pages, format A4
OPT19003-08, OPEL TIGRA, 07/1995, I, 32 pages, format A4
OPT19003-09, OPEL TIGRA, 08/1995, CH FRA, ref : ART 10602, 32 pages, format A4
OPT19003-10, OPEL TIGRA, 10/1995, D, ref : 10/95 80/2 NR 05011, 32 pages, format A4
OPT19003-11, OPEL TIGRA, 11/1995, F, ref : AAC 6115049, 32 pages, format A4
OPT19003-12, OPEL TIGRA, 02/1996, D, ref : 2/96 100/3 NR 05011, 36 pages, format A4
OPT19003-13, OPEL TIGRA, 05/1996, F, ref : AAC 7056062, 32 pages, format A4
OPT19003-14, OPEL TIGRA, 07/1996, I, 32 pages, format A4
OPT19003-15, OPEL TIGRA, 07/1996, CH FRA, ref : ART 10602, 32 pages, format A4
OPT19003-16, OPEL TIGRA, 01/1997, F, ref : AAC 7017081, 32 pages, format A4
OPT19003-17, OPEL TIGRA, 01/1997, CH FRA, ref : ART 10602, 32 pages, format A4
OPT19003-18, OPEL TIGRA, 02/1997, B FRA, 32 pages, format A4
OPT19003-19, OPEL TIGRA, 08/1998, D, ref : 80/8 01/05011/9802, 40 pages, format A4
OPT19003-20, OPEL TIGRA, 12/1998, D, ref : 80/9 01/05011/9803, 40 pages, format A4
OPT19003-21, OPEL TIGRA, 09/1999, D, ref : 80/1 01/05011/9901, 40 pages, format A4

OPT19004-01, OPEL TIGRA, 11/1994, F, ref : AAD 5114021, 2 pages, format A4
OPT19004-02, OPEL TIGRA, 07/1995, F, ref : AAD 6075042, 2 pages, format A4

OPT19005-01, OPEL TIGRA, 03/1996, I, 2 pages, format A4

OPT19006-01, OPEL TIGRA, 07/1997, F, ref : AAC 8077097, 16 pages, format A4
OPT19006-02, OPEL TIGRA, 07/1997, B FRA, 32 pages, format A4
OPT19006-03, OPEL TIGRA, 07/1997, B NED, 32 pages, format A4
OPT19006-15, OPEL TIGRA, 07/1997, CH FRA, ref : ART 10602, 32 pages, format A4
OPT19006-04, OPEL TIGRA, 07/1997, CH DEU, ref : ART 10601, 32 pages, format A4
OPT19006-05, OPEL TIGRA, 02/1998, F, ref : AAC 8018106, 16 pages, format A4
OPT19006-06, OPEL TIGRA, 02/1998, CH FRA, ref : ART 10602, 32 pages, format A4
OPT19006-07, OPEL TIGRA, 02/1998, A, 32 pages, format A4
OPT19006-08, OPEL TIGRA, 07/1998, F, ref : 9078121, 16 pages, format A4
OPT19006-09, OPEL TIGRA, 07/1998, CH FRA, ref : ART 10602, 32 pages, format A4
OPT19006-10, OPEL TIGRA, 09/1998, B FRA, 32 pages, format A4
OPT19006-11, OPEL TIGRA, 03/1999, NL, ref : M 3/99 2501, 32 pages, format A4
OPT19006-12, OPEL TIGRA, 07/1999, B FRA, 32 pages, format A4
OPT19006-13, OPEL TIGRA, 07/1999, CH FRA, ref : ART 10602, 36 pages, format A4
OPT19006-14, OPEL TIGRA, 12/1999, F, ref : AAC 9120167, 16 pages, format A4

OPT19007-01, OPEL TIGRA, 03/1998, I, 4 pages, format A4


2.    OPEL TIGRA Modèles spéciaux

OPT19100 OPT19101 OPT19109 OPT19102
OPT19103 OPT19104 OPT19105 OPT19108
OPT19106 OPT19107

OPT19100-01, OPEL TIGRA 1.6 16V, 09/1998, F, ref : AAD 9098059, 4 pages, format A4

OPT19101-01, OPEL TIGRA BLUE, 02/1998, CH FRA, ref : ART 10612, 2 pages, format A4
OPT19101-02, OPEL TIGRA BLUE, 02/1998, CH DEU, ref : ART 10611, 2 pages, format A4

OPT19109-01, OPEL TIGRA BLUE WAVE, 09/1996, B FRA, 2 pages, format A4

OPT19102-01, OPEL TIGRA COLOR LINE, 05/1997, D, ref : 150/1 01/05010/9705, 6 pages, format A4

OPT19103-01, OPEL TIGRA COLOR LINE, 07/1997, D, ref : 80/2 01/05010/9707, 6 pages, format A4

OPT19104-01, OPEL TIGRA COLOR LINE ARDEN / RIO VERDE, 08/1996, D, ref : 150/1 NR 01/05010/9608, 8 pages, format A4
OPT19104-02, OPEL TIGRA EDITION LIMITEE, 01/1996, F, ref : AAC 6016059, 6 pages, format A4

OPT19105-01, OPEL TIGRA DIAMOND, 08/1996, CH FRA, ref : ART 10612, 2 pages, format A4

OPT19108-01, OPEL TIGRA LA PAZ, 03/1997, B NED, 2 pages, format A4

OPT19106-01, OPEL TIGRA PREMIUM BLUE, 11/1997, I, 4 pages, format A4

OPT19107-01, OPEL TIGRA SPORTS, 02/1998, D, ref : 40/1 01/05012/9801, 2 pages, format A4
OPT19107-02, OPEL TIGRA SPORTS, 04/1998, D, ref : 40/2 01/05012/9802, 2 pages, format A4


3.    Dérivés OPEL TIGRA

OPT1D001

OPT1D001-01, IRMSCHER TIGRA PICK UP, 03/1996, F, ref : 0396/3/1 SC I305 562, 2 pages, format A4
OPT1D001-02, IRMSCHER TIGRA PICK UP, 03/1996, INT ENG, ref : 0396/2/1 SC I305 561, 2 pages, format A4
OPT1D001-03, IRMSCHER TIGRA PICK UP, 03/1996, D, ref : 0396/15/1 SC I305 560, 2 pages, format A4