CATALOGUES FORD CAPRI 1969 – 1974

 

1. FORD CAPRI

FOC14009 FOC14000 FOC14024 FOC14019
FOC14020 FOC14012 FOC14023 FOC14013
FOC14014 FOC14002 FOC14025 FOC14005

FOC14009-01, FORD CAPRI, 1969, B FRA, 2 pages, format A4
FOC14009-02, FORD CAPRI, 1969, B NED, 2 pages, format A4

FOC14000-02, FORD CAPRI, 01/1969, F, ref : 748662 691 10M FREX, 12 pages, format 1/2 A4
FOC14000-03, FORD CAPRI, 01/1969, B FRA, ref : T-69-1 RS-S, 12 pages, format 1/2 A4
FOC14000-04, FORD CAPRI, 01/1969, B NED, ref : T-69-1 RS-S, 12 pages, format 1/2 A4
FOC14000-06, FORD CAPRI, 01/1969, CH DEU, ref : 748662 691 450M, 12 pages, format 1/2 A4
FOC14000-01, FORD CAPRI, 10/1969, F, ref : 915941 6910 231 25M FRUK, 12 pages, format 1/2 A4
FOC14000-05, FORD CAPRI, 10/1969, B NED, ref : T-69-2 RS-S 915941 6910 52 25M, 12 pages, format 1/2 A4

FOC14024-01, FORD CAPRI, 01/1969, F, ref : 748661 691 50M FREX, 20 pages, format A4

FOC14019-01, FORD CAPRI, 01/1969, GB, ref : FA41 748668 691 DOM, 20 pages, format A4

FOC14020-01, FORD CAPRI, 03/1969, F, ref : 915801 696 22.7M FRUK1, 20 pages, format A4

FOC14012-01, FORD CAPRI, 10/1969, F, ref : 141020 6910 88M 985 01 10, 20 pages, format A4

FOC14023-01, FORD CAPRI, 1970, D, 28 pages, format A4

FOC14013-01, FORD CAPRI, 1970, USA, ref : LMC 70 111, 4 pages, format 3/4 A4

FOC14014-01, FORD CAPRI, 03/1970, F, ref : PN 185056 7003 87.5M, 20 pages, format A4

FOC14002-01, FORD CAPRI, 08/1970, F, ref : 103611 7008 200M FRUK, 16 pages, format A4
FOC14002-02, FORD CAPRI, 08/1970, B FRA, ref : 103611 7008 25 BELFREN, 16 pages, format A4
FOC14002-03, FORD CAPRI, 08/1970, B NED, ref : 103611 7008 25 BELFREN, 16 pages, format A4

FOC14025-01, FORD CAPRI, 08/1970, F, ref : 103614 7008 250M FRMET, 8 pages, format A4

FOC14005-04, FORD CAPRI, 01/1971, B FRA, ref : T71-1 CA S, 8 pages, format A4
FOC14005-02, FORD CAPRI, 02/1971, B FRA, ref : 103652 7102 30.5M BELFR, 8 pages, format A4
FOC14005-03, FORD CAPRI, 02/1971, F, ref : 103614 7008 200M, 8 pages, format A4

 

FOC14003 FOC14001 FOC14004 FOC14026
FOC14015 FOC14007 FOC14008 FOC14016
FOC14006 FOC14017 FOC14021

FOC14003-01, FORD CAPRI, 01/1971, B FRA, ref : 103651 7101 20M BELFREN, 16 pages, format A4

FOC14001-01, FORD CAPRI 1972, 1971, USA, 2 pages, format 2/3 A4

FOC14004-01, FORD CAPRI, 08/1971, B FRA, ref : PN 298964 7108 28M BEL FR EWG, 8 pages, format A4
FOC14004-02, FORD CAPRI, 08/1971, F, ref : PN 261963 7108 65M, 20 pages, format A4
FOC14004-03, FORD CAPRI, 08/1971, F, ref : PN 298964 7108 150M, 8 pages, format A4
FOC14004-04, FORD CAPRI, 08/1971, B FRA, ref : PN 261963 7108 9M, 20 pages, format A4

FOC14026-01, FORD CAPRI, 12/1971, F, ref : PN 308098 7112 65M FR EWG, 20 pages, format A4

FOC14015-01, FORD CAPRI, 09/1971, GB, ref : FA 41 295186 200 719, 14 pages, format A4

FOC14007-01, FORD CAPRI, 08/1972, B FRA, ref : PN 344596 7208 28M, 8 pages, format A4
FOC14007-02, FORD CAPRI, 08/1972, B FRA, ref : PN 344595 7208 12M, 20 pages, format A4
FOC14007-03, FORD CAPRI, 03/1973, B FRA, ref : PN 366648 7303 10M, 20 pages, format A4

FOC14008-02, FORD CAPRI, 08/1972, F, ref : PN 344595 7208 95M FR, 16 pages, format A4
FOC14008-03, FORD CAPRI, 03/1973, F, ref : PN 366648 7303 95M FR, 20 pages, format A4
FOC14008-01, FORD CAPRI, 04/1973, F, ref : PN 366657 7304 150M FR, 8 pages, format A4

FOC14016-01, FORD CAPRI, 08/1972, GB, ref : FA 41 500661 220M 729, 16 pages, format A4

FOC14006-01, FORD CAPRI, 09/1973, GB, ref : FA 41, 16 pages, format A4

FOC14017-01, FORD CAPRI, 1974, USA, ref : C 74-4, 12 pages, format A4

FOC14021-01, FORD CAPRI, 1974, USA, 6 pages, format 1/2 A4


2. FORD CAPRI Modèles spéciaux

FOC14010 FOC14011 FOC14022 FOC14018

FOC14010-01, FORD CAPRI RS 2600, 1972, NL, ref: 1157, 12 pages, format A4

FOC14011-01, FORD CAPRI RS 2600, 1973, NL, 8 pages, format A4

FOC14022-01, FORD CAPRI RS 3100, 1974, GB, 2 pages, format A4

FOC14018-01, FORD CAPRI XSI, 1974, USA, 4 pages, format 1/2 A4


3. FORD CAPRI Exotiques

FOC1X001

FOC1X001-01, FORD CAPRI, 1971, AUS, 12 pages, format A4


4. Dérivés FORD CAPRI.

FOC1D002 FOC1D003 FOC1D001

FOC1D002-01, ABBOTT FORD CAPRI CABRIOLET, 1971, GB, ref : CC1/RWC, 2 pages, format A4

FOC1D003-01, CRAYFORD FORD CAPRI CABRIOLET, 1971, GB, 8 pages, format A4

FOC1D001-01, TURBO MAY FORD CAPRI 2.3 TURBO, 1971, D, 6 pages, format 3/4 A4