CATALOGUES DAIHATSU GAMME 1957 – 1989

1. DAIHATSU HISTORIQUE

DH008000 DH009300

DH008000-01, DAIHATSU HISTORIQUE, 1987, INT ENG, ref : 0233 01261, 16 pages, format 3/4 A4

DH009300-01, DAIHATSU HISTORIQUE, 2007, I, 24 pages, format 1/2 A4


2. DAIHATSU ENTREPRISE 1960 / 1979

DH006003 DH006004 DH006005 DH006002
DH006006 DH006007 DH006008 DH006009
DH006010 DH006011 DH006012 DH006013

DH006003-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1962, INT ENG, ref : 37.5 MY 2 QN1.000, 22 pages, format 1/2 A4

DH006004-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1963, INT ENG, 8 pages, format 1/2 A4

DH006005-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1965, INT ENG, 8 pages, format 1/2 A4

DH006002-01, DAIHATSU GAMME, 1967, INT ENG / ESP, 8 pages, format A4

DH006006-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1967, INT ENG, 56 pages, format 1/2 A4

DH006007-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1967, INT ENG / ESP, 8 pages, format A4

DH006008-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 02/1967, J, ref : 42 2 10000, 40 pages, format 1/2 A4

DH006009-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1968, INT ENG / ESP, 8 pages, format A4

DH006010-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1969, J, 40 pages, format 1/2 A4

DH006011-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1977, INT ENG, 24 pages, format 3/4 A4

DH006012-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1978, INT ENG / FRA / DEU, ref : 1201 001153, 32 pages, format A4

DH006013-01, DAIHATSU ENTREPRISE, 1979, B FRA, 4 pages, format 3/4 A4


3. DAIHATSU GAMME 1960 / 1979

DH006015 DH006016 DH006017 DH006018
DH006019 DH006020 DH006021 DH006022
DH006023 DH006014 DH006024 DH006000

DH006015-01, DAIHATSU GAMME, 07/1960, J, ref : 36.7OG2SO 10000, 6 pages, format 3/4 A4

DH006016-01, DAIHATSU GAMME, 1966, J, 8 pages, format A4

DH006017-01, DAIHATSU GAMME, 1968, J, 16 pages, format 1/2 A4

DH006018-01, DAIHATSU GAMME, 1969, J, 12 pages, format 3/4 A4

DH006019-01, DAIHATSU GAMME, 1970, J, 12 pages, format 3/4 A4

DH006020-01, DAIHATSU GAMME, 1971, INT ENG, 8 pages, format A4

DH006021-01, DAIHATSU GAMME, 10/1971, J, 8 pages, format 3/4 A4

DH006022-01, DAIHATSU GAMME, 10/1974, J, 8 pages, format 1,1 A4

DH006023-01, DAIHATSU GAMME, 1976, INT ENG, 16 pages, format A4

DH006014-01, DAIHATSU GAMME, 10/1977, J, 8 pages, format 1,1 A4

DH006024-01, DAIHATSU GAMME, 1978, F, 6 pages, format 1/2 A4

DH006000-01, DAIHATSU GAMME, 1978, GB, 8 pages, format A4

DH006001

DH006001-01, DAIHATSU GAMME, 1979, GB, 8 pages, format A4


4. DAIHATSU GAMMES SPECIALES 1960 / 1979

DH006100

DH006100-01, DAIHATSU GAMME UTILITAIRES), 1962, INT ENG, 8 pages, format A4


5. DAIHATSU ENTREPRISE 1980 / 1989

DH008010

DH008010-01, DAIHATSU ENTREPRISE (ANNUAL REPORT 1987), 1988, INT ENG, 28 pages, format A4


6. DAIHATSU GAMME 1980 / 1989

DH008011 DH008002 DH008003 DH008009
DH008012 DH008001 DH008013 DH008019
DH008014 DH008015 DH008016 DH008017

DH008011-01, DAIHATSU GAMME, 1980, B FRA, 8 pages, format 1,1 A4

DH008002-01, DAIHATSU GAMME, 1981, NL, 8 pages, format 2/3 A4, avec disque souple

DH008003-01, DAIHATSU GAMME, 1981, NL, 10 pages, format A4

DH008009-01, DAIHATSU GAMME, 02/1981, D, ref : 012 2-81 250000, 2 pages, format A4

DH008012-01, DAIHATSU GAMME, 09/1981, D, 8 pages, format A4

DH008001-01, DAIHATSU GAMME, 1982, B FRA, 12 pages, format A4
DH008001-02, DAIHATSU GAMME, 1982, B NED, 12 pages, format A4

DH008013-01, DAIHATSU GAMME, 1982, GB, 4 pages, format A4

DH008019-01, DAIHATSU GAMME, 1984, B FRA, 4 pages, format 4 x A4

DH008014-01, DAIHATSU GAMME, 01/1984, B FRA, 4 pages, format 1/3 A4

DH008015-01, DAIHATSU GAMME, 1985, D, 8 pages, format A4

DH008016-01, DAIHATSU GAMME, 10/1985, J, 12 pages, format 1,1 A4

DH008017-01, DAIHATSU GAMME, 1987, B FRA, 8 pages, format A4

DH008007 DH008007 DH008006 DH008020
DH008004 DH008005 DH008021

DH008007-01, DAIHATSU GAMME, 1987, GB, 6 pages, format A4

DH008008-01, DAIHATSU GAMME, 1988, GB, 6 pages, format A4

DH008006-01, DAIHATSU GAMME, 1989, GB, 6 pages, format A4

DH008020-01, DAIHATSU GAMME, 1989, D, 8 pages, format A4

DH008004-01, DAIHATSU GAMME, 02/1989, D, ref : 020 02 89, 8 pages, format A4

DH008005-01, DAIHATSU GAMME, 03/1989, CH FRA/DEU, 20 pages, format 1/2 A4

DH008021-01, DAIHATSU GAMME, 04/1989, D, ref : 021 04 89, 4 pages, format 2 x A4


7. DAIHATSU GAMMES SPECIALES 1980 / 1989

DH008100

DH008100-01, DAIHATSU GAMME UTILITAIRES, 1986, B FRA, 2 pages, format A4
DH008100-02, DAIHATSU GAMME UTILITAIRES, 1986, B NED, 2 pages, format A4